Yazar: Abdulkadir DURU

Yüzyılların çok ötelerinden başlatılan bölünmelere, kargaşaya ve kavgalara sebep olan nifak tohumlarını, üredikleri bataklıklarda kurutmak amacı ile düzenlenen “KİM ALEVİ”de; şimdiye kadar kapsanamamış: Cihar-ı Yar, Evlâd-ı Resul, Oniki İmam, Ehl-i Beyt ve Halife meseleleri gerçek kavram ve kapsamı ile anlatılmış ve artık istismar edilmesine mahal bırakılmamıştır.