Kurucumuz ve yazarımız Sayın Abdulkadir Duru. 1961 yılında Duru Gül Yayınları olarak yayın hayatına başladı, daha sonra da Öz, An ve Gadirbilim Yayınları olarak devam etti. 4 Aralık 1970 yılında Özden Gazetesi’ni kurarak, gazeteciliğe başladı. Yayınlanmış birçok eserinin yanı sıra yayınlanacak eserleri de mevcuttur.Fikir ve görüşlerini Örgünöz Fikir disiplini adı altında insanlığın istifadesine sunmuştur. Fikir ve görüşlerini inceleyenler, bazen haklı olarak bize sormaktalar, tahsili nedir? Kariyeri nedir? Evet hepimiz de biliriz ki; Deha’nın, Mucit’in, Kaşif’in, Buluşçu’nun mektebi olmaz. Çünkü bütün fikirleri, doğmandır. Bu nedenle Sayın Abdulkadir Duru’nun fikir ve görüşleri asırlar boyu insanlığın huzur ve saadetini temin edecektir. Bu inanç ve görüş ile siz takdirkar halkımıza ve okuyucuların beğenisine arz edilmektedir.Yayınlarımızın içeriği hakkında aşağıdaki açıklamaları, ön yargısız incelemenizi dileriz.

Özden Gazetesi ve Yayınları; korkutularak ona göre hakkında ekonomik sistemler uygulanan ve soyulan insanların kurtuluşu için yayın yapar. Bu bakımdan emeği, zekâyı ve sermayeyi insan ölçüsünde uygun olarak tanımlar.Özden Gazetesi ve Yayınları, bunalan insanın mutlu yaşamasının yollarını ve kişiliğin temel ilkelerini tanıtır. İnsanı, yaratılışının dışında yaşamaya zorlayan yanılgılı aklın verilerine göre düzenlenen tüm kurumları, insanın hareketinin bütünlüğünde hakim olan ilkelere göre ve özelliklere uygun biçimde inceler.Özden Gazetesi ve Yayınları, milli amaç kazanmamış kimselere insan sıfatı vermeden önce, onları bir kesim hasta tipler bölümünde görür. Amaçlanmanın yollarını ve ilkelerini tesbite çalışır.Özden Gazetesi ve Yayınları, ülkemizdeki ideolojik kavgaların dışında, yurt severliği ağır basan, kendini milletimizin şerefli bir üyesi sayan ve bununla sürekli olarak şeref duyan Türk vatandaşlarının birleştiği kurumdur.Özden Gazetesi ve Yayınları, yüce milletimizin nasıl ve niçin geri ve küçük gösterildiğinin veya gösterilmeye çalışıldığının nedenlerini tesbit eder, hareket noktalarını ve uygulama biçimlerini ve yöntemlerini ortaya koyar.Özden Gazetesi ve Yayınları, siyasal particilerce ölçülere ve ilkelere bağlanmış anlamlara yer vermez. Ancak, Türk milli hayatının ölçüleri hayatının ölçüleri içinde yerini tesbit eder ve bunun siyasetini yapar. Milletimizin dünyadaki işlerliğini, tarihi olaylar özeti olarak belirleyen niteliklerini, kültürel dayanaklarını, bölümleri içinden ayıklayarak verir.Özden Gazetesi ve Yayınları, siyasal akımlar karmaşıklığında, Türk insanını öz kültürüne doğru çeken bir büyük gücün bilincidir. Kendini Türk sayan ve bununla öğünen her insana açıktır.İçinde insanla ilgili konular yer alırken, gözetilecek en önemli nokta; özel maksatlı ve sürekli çıkar sağlamaya yönelik yöntemlerle bilim süsü verilmiş olduğunun tesbitidir. Bu nedenle bilimsel hüviyet verilen ekonomik ve siyasal sistemlerin, çağın değerleri içinde gözden geçirilmesinin gereğini duyar. Milli gücümüzü dile getirmek ve onu daha da güçlü yapabilmek yolundaki tüm uğraşlarımızı kavram karışıklığı içinden çıkararak gözden geçirilmesinin gereğini duyar. Özellikle karıştırılan kavramların, anlamlarını ve kapsamlarını anlaşılır biçimde ortaya koymaya çalışır ve böylece duru bir zihinle olaylara doğru yön verecek yeteneklerin açığa çıkmasına ve faydalı duruma gelmesine yardımcı olur.Milli birliğin oluşmasına imkân vermeyen, özellikle yıkıma götüren ve sosyal hayatta sürekli karışıklık ve kavga yaratan, çözümü çelişki unsurlarına bağlayan görüşlere itibar etmez. İnsandaki beğenerek seçme isteğini; sekse, modaya, Doğu-Batı hayranlığına yönelten kasıtların nedenlerini gerçek bilim tekniği ile ortaya çıkarmaya çalışır. Milletimizin, dünya milletleri hayatı içindeki bunalımlardan etkilenmesinin güven kaybı ile ilgili olduğunu bilen Özden Gazetesi ve Yayınları, aile, ekonomi, eğitim kurumlarında ve devlet bütünlüğünde güven tesis etmenin yollarını araştırır.

Özden Gazetesi ve Yayınları’ nın görevi; insanı yaratılışıyla uygun bir yaşamın içine getirmek için, Türk Milletini dünyaya öncü etmektir. Onun, “Batı medeniyeti ufkunda bir güneş gibi parlayacak” bir etkenlik öğesi haline getirmektir. Bu amaca giderken, milli değerlerimizi birinci plânda tutar.Siyasetle hiçbir ilgisi olmayan Özden Gazetesi ve Yayınları, gerici-ilerici, sağcı-solcu, yancı-yuncu, altçı-üstçü, hiçbiri değildir.Tek, insan fıtratını (insanın has yaratılışını) açıklayan, esas insanı tarif eden, fertleri kendilerine tanıtan gazete ve yayınlardır.Özden Gazetesi ve Yayınları, insanın dış dünya ve iç dünyada saadetini gerçekleştirmek için; insana derinliklerindeki öz insanlığın duygu ve duyumlarını tek tek izah eder.Özden Gazetesi ve Yayınları, gerçek anlamda insanlığın saadet gerçeklenmesine, şöyle hizmet eder: Günümüze kadar anlaşılamamış insanın, etsiz-kemiksiz mücerret (soyut) olumunu, iyice tanıtmaya uğraşır. İnsanın, sahiplik yetkisi olduğunu ve maneviyatla beslenip, kendisine arif olarak bakarsa koca bir sultan olacağın anlatır. Bu sahibi sultanlığın mutlaklanması için gerekleri tavsiye eder.Özden Gazetesi ve Yayınları, Dünyada bütün mahluk olan varlıkların insana hizmet için var olduğunu da ispatlar ve tavsiye eder. Bu kısım inanç da gerçekleşince; insan bu gerçek inancıyla, muazzam bir zekâ gücüne sahip olur. Bu güçlü zeka ile en üstün başarıyla kaydeder.Başarıların getirdiği sevinçler, insanlığın olumundaki sevgiyi kısıtlamaz, daha da gerçek manâda bollaştırır.Bu olumda: inancın her kısmı tamam olurken, sevgi bolluğunu da zihni zindeliğini de devam ettirir. İçli, dürüst, mert bir insan meydana gelir. Bu insan, hiçbir tesire kapılmaz. Tam aslına bağlı olarak özlü yaşar.Tabiidir ki; büyük bir yetkiye bağlı olan, gerçekten bağımsız, yani hür yaşar.Aşağılık duygusuna düşmesine imkan yoktu. Olgunluk ve yükseklik duyumunda tatmin olduğu için, gerçek bir tevazusu vardır. Bu haliyle; hür, davranışı adil, örnek ve bağışlayıcı olur, tecrübelerle sabittir.Özden Gazetesi ve Yayınları ile uyanan bir kimse takdirkâr olur. Bu yüzden, sevgi ve saygıyla yaşar. Karşılık olarak da sevgi ve saygı kazanır.Uyanıklığından aldığı sonuçların sayılmayacak kadar çokluğu, o insanı devamlı olarak iftihar bayramında yaşatır.Daha tarifi imkâna sığmayan çeşitli manevi zevklerle hayatının hoşnutlaşmaları, “dünya ve ahiret” saadet gerçekliğini yaşatır. Gözler kamaştıran bu gerçek saadetlere sebep olmak, bizlere de kıvanç getirir. İşte çalışmamız budur.Yıllardan beri apaçık bir gerçektir ki; “Örgünöz Fikri” insan değerini tespit ederken, bu değerleri sezen, bulan, kıymetleri inceleyen insanın fıtrat denilen esas olumunu da bulmuştur.İnsan, neye denildiğini tam olarak keşfettiği gibi, esas insan aklının neyle beslendiğini ve nasıl kendi hakiki yetkisini bulacağını da anlatmaktadır.

Bu halde, Özden Gazetesi ve Yayınları’nın ne yapmak istediği apaçık ortadadır.Örgünöz Fikri’ni işleyen Özden Gazetesi ve Yayınları, İnsanı boşluktan kurtarıp hoşluğa getirir. Abdulkadir Duru ve Özden Gazetesi tarikatları tasvip etmez, hiçbir Dernek – Vakıf – Siyasi Parti – Radyo – İnternet Sosyal Ağları – Televizyon – Kurum ve Kuruluşlarla: Bugünkü cereyanların hiçbiriyle karışık hali yoktur. Hiçbir yere çatması da, muhatap tutuğu da yoktur, olmaz da, olamaz da….Özden Gazetesi ve Yayınları, ancak hiç kimsenin bakamadığı yerlere bakar, gereklerini gösterir.Özden Gazetesi ve Yayınları, hiçbir şeyi insana tercih etmez, zümre ayırmaz. Hiçbir halde, sakınmadan, gerçeklerin iç yüzünü açıklar. Her insanın tecrübeli bir dostudur.Hiçbir gayenin sahibi, Özden Gazetesi ve Yayınları’ndan kuşku duymaz. Çünkü o: yayınlarıdır. Emin yaşamak sağlık kaynağıdır, o halde anını yaşa kendini yaşa der; İnsan aleminin özdenliğini, özdenliğiyle de huzur ve saadet definesinin anahtarını verir. İşte, ÖZDEN GAZETESİ ve YAYINLARI budur.