Yazar: Abdulkadir DURU

Günümüz ekonomisi sermaye, emek üzerine kurulmuştur ve çıkarcıların evrenselleştirdiği soygudur. Çıkarcılık oyunlarına dur diyecek tek çare, sermayeye kazanç tanımamaktır. Dünyanın her yerinde para birim değeri aynı olmalıdır. İnsanlığın refahını sağlayacak tek işlerlik, kendi zekâlarını geliştirmek ve güçlendirmektir. Ekonominin gerçek varlığı zekâ ile emeği değerlendirecek güçten kalkış yapar. Doğayı insana yararlayan işleme düzenine “ÖRGÜNÖZ EKONOMİSİ” denir. Örgünöz Ekonomisi kendi adaletini kendi koruyan ekonomidir, sermayeye kazanç payı vermez. Emeksiz zekâ, ekonomide yer alamaz. Herkesin emeği ile zekası, zekası ile emeği ekonomide tek değer ve kazanç kaynağıdır.