Örgünöz, insanların kişisel yaşantılarından, devlet düzenine ve devletler ilişkilerine kadar tüm hayatın “Öz”e uygun olmasını, özün güdümünden ayrılmamayı temin eden sistemler dizisidir. Şahsiyetten toplum düzenine, ekonomiden hukuka kadar her alanda temel olarak insanı alan Örgünöz, insanların, özün güdümlerine uygun yaşamasına özen gösterir.

Örgünöz Fikir Sistemi, tüm insanları şahsiyetiyle, öz yaratılışına uygun, adil düzenle güzel yaşatmayı prensip alır. Kalkış yaptığı nokta, insanın has yapısına uygunluk, özünün güdümlerine uygun olarak özgürlüktür.

Örgünöz Fikir Sistemi ve temelinde, yabancıdan ve mevcutlardan karışık bir hece dahi bulunmaz. Yabancı ve şimdiye kadar ki fikirlerden katkı yoktur. Tamamen doğal, yepyeni ve yeni çağ açacak güçte ve niteliktedir. Örgünöz’ü uygulayanların, yeni bir çağın başlatıcıları olacağı, kuşku götürmez.

Örgünöz; zekâları açan, kafaları çalıştıran, herkese şahsiyet sahibi olmanın yollarını gösteren sistemdir.

Örgünöz insana sistemi yaptırır, sisteme insanı değil. Evet insanlar özden yaşarken gayet güzel sistemde yaşarlar ve yaşatırlar. Sistemler ise insanlara hiçbir şey yaptıramaz. Sistemler yaptırsa, süper dedikleri ülkeler, vahşet diyarları olmazdı.
Örgünöz Ekonomi Sistemi, doğayı insana yararlama işleminin düzenidir. Bu sistemde, ekonomi alanında herkes için faydalanma kaynağı, kendi zekâsı ile emeği olacaktır. Kısaca Örgünöz Ekonomisinde tek değer, zekâ-emek bileşkesinin karşılığıdır. Örgünöz Ekonomisi’nde sömürü araçlarından biri olan faiz ve sermayeden kazanç sağlamaya kesinlikle yer yoktur. Sermaye sıfır sayılır. Ayrıca bütün ilişkiler güven üzerine kurulmuştur.

Örgünöz Hukuk Sistemi’ne göre; özünün güdümlerine uygun yaşamayan insan devlet başkanı olsa dahi suçludur.

Örgünöz Seçim Sistemi’nde, adaylık koymak ve particilik gibi kargaşalıklara yer yoktur.

Adayı seçmen belirler, seçilen adaylar meclis içerisinde mesleklerine göre ayrılırlar ve mesleklerini ileri götürmenin siyasetini yaparlar. Siyasette gaye, memleketin ve milletin menfaatlerini kollamaktır. Seçmenler; kendi hizmet dalındaki güven duyduğu meslek adamlarına oy vermelidir.

Örgünöz Fikir Sistemi’ne göre Devlet:

Hedefine varmak üzere millet ve ülke bütünlüğünü koruyup değerlendirmek, yüceltmek, yüceliğini haklı olarak diğer ülkelere saygı ile kabul ettirmek amacıyla, bütün millet iradesinin bir noktada toplanmasıdır.

Örgünöz’e göre yönetim, inanç, hedef, aile, teknik, ekonomi beşlisinin doğrultusunda, dış ülkelere milletini saygı ile kabul ettirmek için bütünleşmek, tek vücut olarak milleti bu yolda sevk ve idaredir.

Özet olarak, Örgünöz Sistemi, insanları gerçekten insanca yaşatır. Milletimizin de, dünya milletlerinin de kurtuluşu, ancak Örgünöz Sistemi’yle olacaktır, bu kesin.

Çünkü tüm arızalara kesin çare, Örgünöz’de bulunmuştur. Uygulamak kolaydır. Herkesi birbiriyle meşru hususlarda yarıştıran sistemdir. Başarılara seyircilik, Örgünöz’de mümkün değildir. Yarışçılık hakimdir.

Özden Gazetesi ve Yayınları olarak ise amacımız, Örgünöz Fikir ve Sistemleri’ni siz okuyucularımıza en güzel şekilde sunmak ve tanıtmaktır. Bu amaçla bazı kitaplarımızı Internet üzerinden okuyabilir ve Örgünöz Fikir Sistemlerini rahatça inceleyebilirsiniz.