Asrımızın insanına ve toplumlarına musallat olan bir hastalık var. Huzursuzluk!. . Teknik gelişmenin doruğundaki ” İnsan “, bu hastalığın bir çaresini bilemiyor, bulamıyor…Çünkü hastalığı kendi dışında arıyor. İnsan kendini tanısa ve en yüce özelliği olan sevgisini yönleyebilse, problem kalmayacak. Bu kitabın kısa muhtevası içinde sevgisine yön vererek huzura varmayı amaçlayanlara yardımcı olabilirsek mutluyuz.