Yazar: Abdulkadir DURU

GÜÇLÜ MİLLETİN GÜÇLÜ DÜZENİ OLUR.
Toplumların soysuzlaşması için, kavram karışıklığı etkilidir. Bunun en etkili olduğu alan, ilimle ilgisi olmayan teorilerin ilim diye yutturulmasıdır. İnanç, yürekte ve kafada olduğu halde, niteliği fikirdir. Fikir gerçekçilik güdümünün, bilgi planında en etken biçimde uygulanırlığıdır. Toplumun nitelik bakımından hasta olması, bireylerin toplumunu beğenmemelerinden başlar. Böyle bir hastalığa düşen toplumun bireyleri, birbirlerini de beğenmezler. Kendi ailelerini de beğenmezler, kendilerine ait hiçbir şeyi beğenmezler. Toplumun gerçek ve en tutarlı varlığı inançtır. Toplumun inancı, ekonomisi, bilimi, öğrenimi, idaresi ailelerin emanetindedir. Sermaye sıfırdır. Hiç kimse kimsenin sırtına binmek fırsatı bulamaz. İlimle ilgisi olmayan teoriler ilim diye yutturulamaz. İdare sistemi çeşitli ülkelerden alınıp islâh edilmiş en çok hayvan tiplerin faydalandığı kanunlarla işlemez. İşte ilkel toplumlardan günümüz toplumlarına kadar inançta, ailede, ekonomide, bilim ve eğitimde, idarede adil bir düzen bulmak için aranıpta bulunamamış kesin çizgileri bu eserde bulacaksınız.