Yazar: Abdulkadir DURU

Maddenin maksat, insanın amaç, sermayenin sıfır, üründe sadece emek ve zekânın değer, paranın emek ve zekânın değer ölçüsü, hukukun ölçüsünü özden yaşayanın doğal davranışları; Fikir, gerçek bilginin en etken biçimde uygulanırlığı; Düşünmenin, yanılmasız yargının akıl planına yansıması Amacın, konuşma düzeyine sevgi olarak ulaştığı en yüksek ve belirli etkenlik derecesi; Sahipliğin, hâkimiyetin ve kudretin fizik yapıda, doğada, toplumda ve dış ülkelerde sürekli etkenlikler bileşkesi; Olduğunu ortaya koyan mütefekkir yazar DURU fikirlerini bilimsel tartışmaya bu kitabı çıkarmadan sekiz yıl önce açmış bulunmaktadır. Çağın medeni unsurlarını geniş çapta etkileyecek olan bu eser, amacının gerçekleşmesine kadar taşıdığı fikirlerin tartışmasının sürekli olacak yanlışsız yapılmasında kaynak olacaktır.