Evet, Peygamber Edefndimiz Hz. Muhammed (SAV) ümmidir. Ümmiliğin gerçek anlamını bulacaksınız. Can düşmanları dahi, neden ona Muhammed’ül Emin demek zorunda kaldırlar?
“Bir din” vardır gerçek olarak, Adem (AS)’ dan Muhammed (SAV)’e kadar, İslâm dinidir. Dinler diye bir şey yoktur. Uydurmalara, din demiyoruz. Peygamberimiz madden de çok zengindi. Maksatlıların fakir gösterme çabası nedendir? Ticareti herkesten daha iyi bilirdi. Hayatında hiç yalan söylemedi, yalan tavır takınmadı. Verdiği sözden hiç dönmedi. Tek gayesi vardı: Tüm insanları selâmete erdirmek!. . Bunun için hiç taviz vermedi. Okudukça, ona kardeş olmasının sırlarını bulacağınız 2 Ciltlik bu eser, siz okurların istifadesine arz olunur.