Başladığı günden beri Özden Gazetesi, inancından hedefine doğru çizgisinde geldi, asırlarca da aynı çizgisinde devam edecek, hedefine mutlaka erecektir. Davâ; Türk Milleti için, Türk bireylerinin her biriyle bir bütünlük davâsıdır.

Türkiye, Türk Milleti bireylerinin hepsinindir. “Aynı inançtan aynı hedefe doğru engelleri aşarak, aynı çizgide hedefe ermenin azmiyle dolu olanların hepsinindir.” “Yabancıyı savunanların değil, Türklüğü ile iftihar edenlerin, üstünlüğünü iddia ve başarılarıyla ispat edenlerin Türkiye’sidir bu ülke” diyoruz. Şunun, bunun veya yabancıya yarananların değil.

Özden, özüyle örülmüşlüğünü ispat ederek, milletini aynı inançtan, aynı hedefe başarıyla ulaştırmak için çalışan yayın organı olduğunu bir daha, binlerce daha iddia edecektir.

Özden Gazetesi, tüm milletimizi bir bütün olmaya çekmek
için, 50. yılında daha çok çaba harcayacak.