Yazar: Abdulkadir DURU

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
Madde 23:
a) Her Şahsın çalışmaya, işini serbestçe seçmeye, adil ve elverişli çalışma şartlarına ve işsizlikten korunmaya hakkı vardır.
b) Herkesin hiçbir fark gözetilmeksizin eşit çalışma karşılığında eşit ücrete hakkı vardır.
Madde 4: Özgürlük başkasına zarar vermeyen her şeyi yapabilmeye dayanır.
Eğer iktisat da demokrasiye dönüşmezse, siyasi demokrasi, iktisadi imparatorluğa hizmet edecek demektir. Emek ile zekâ, zekâ ile emekten başka kazanç kaynağı yoktur. Bir mesleğe ait ayrı kuruluş olmaz. Bir mesleğin bütün üniteleri birleşerek çalışır. Kim ne iş yapmış ise, ürünün üstüne koyulan fiyat, zekâ ile emeğin, emek ile zekânın çizelgedeki karşılığıdır. Günümüzün iktisat düzeninde kazanç, var sayılmaz. İnsanın zekâsına ve sağlığına faydası olmayan mallar, Örgünöz İktisatına göre de faydasızdır. Böylesi malların iktisadi değeri yoktur.