Yazar: Abdulkadir DURU

Kız neye demişler ki, bu kadar isim yapmış? Öyle ki: Eğer bildiğimiz kızsa!. . Bir iki ıslıkla bile ele geçirip oynanıyor. Başka kızsa, neye denmiş de, bu kadar büyük ehemmiyet taşıyor? Evet kız gibi…”Kız gibi” diye tarif vesilesi oluyor. Ama hangi kız? Bu sözü ifade eden hangi kız? Ana karnı; fiziksel yapının kurumu olduğu kadar, inancın ve ahlâkın da temeli ve ilk olumudur. Nasıl ki bitki topraktan çıkıp, dönüp dolaşıp, yine toprakta kaybolur. İnsan da, insanlık da bunun gibi başka yerden temin edilemez. Analar, ana olup ehliyetli kızlar yetiştirecek, onlara layık olmak için, delikanlı erkeklerin de ona göre idealist olmaları kolayca temin edilecektir.